ترجمه با کیفیت خوب به چه معنا است؟

وقتی شما ترجمه با کیفیت «خوب» را سفارش می‌دهید. ترجمه متن شما به یک مترجم متخصص در رشته‌ی تخصصی خودتان ارائه داده می‌شود. بعد از این که کار مترجم تمام شد متن ترجمه شده به مترجم دیگری داده می‌شود تا آن را بازخوانی کند چرا که هر ترجمه‌ای و همینطور هر نوشته‌ای همیشه باید توسط دو چشم دیده شود. 

در مورد آن دسته از ترجمه‌ مقالات و ترجمه متون تخصصی که متن طولانی دارند منتظر پایان ترجمه نمی‌مانیم بلکه قسمت، قسمت آن را به دست مترجم دوم می‌رسانیم تا بازخوانی کند و در صورت لزوم اصلاحات را انجام دهد. 

یک فایده‌ی دیگر این است که اگر مترجم اول احیانا اشتباهی در امر ترجمه داشته باشد در پارت‌های دیگر آن را تکرار نخواهد کرد. 

متن شما که با کیفیت خوب ترجمه شده است، از نظر نشانه‌گذاری و تنظیم صفحات کنترل می‌شود. در تهران ترجمه اهمیت خاصی به نقطه‌گذاری، سجاوندی و رعایت فاصله‌ها داده می‌شود که شامل تمام کیفیت‌هاست. 

تهران ترجمه - tehrantarjomeh- لیست قیمت - ترجمه متون- نرجمه فارسی به انگلیسی- ترجمه انگلیسی به فارسی- ترجمه متن- ترجمه مقاله- ترجمه کتاب- ترجمه تخصصی - ترجمه فیلم - مترجم همزمان-خوب
تهران ترجمه - tehrantarjomeh- لیست قیمت - ترجمه متون- نرجمه فارسی به انگلیسی- ترجمه انگلیسی به فارسی- ترجمه متن- ترجمه مقاله- ترجمه کتاب- ترجمه تخصصی - ترجمه فیلم - مترجم همزمان-کیفیت خوب-

بعد از این که ترجمه‌ شما به پایان برسد در زمان مشخصی که به شما وعده داده شده است به دست شما خواهد رسید با این حال کار ما با ترجمه  شما تمام نشده است این متن به دقت از نظر کیفیت کنترل خواهد شد. اگر مسوولین کنترل کیفی ترجمه مشکلی در آن بیابند هم مترجمین و هم شما را آگاه خواهند کرد. 

بنابراین اگر می‌خواهید مقاله‌ای را ترجمه کنید و به استادتان تحویل بدهید یا این که مثلا درست شب ارائه‌ی مطلب و یا موقع امتحان قرار است آن را تحویل بگیرید و به هیچ وجه وقت بازخوانی آن را ندارید بهتر است ترجمه با کیفیت خوب را انتخاب کنید. 


می‌خواهم لیست قیمت را ببینم


می‌خواهم سفارش دهم