مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه با نشر نهر


با درود:

در طی جلسه ایی که بین هیئت مدیره تهران ترجمه و  مدیرعامل انتشارات نهر برگزار گردید، تهران ترجمه در چاپ کتاب فن ترجمه که توسط مولفین تهران ترجمه به تالیف رسیده است، سرمایه گذاری می کند.

با احترام، دکتر تیزرویان

سمت راست دکتر  تیزرویان (رئیس هیئت مدیره  مرکز خدمات تهران ترجمه)

وسط  خانم خیرخواه ( مدیر عامل انتشارات نهر و عضو هیئت مدیره تهران ترجمه)

سمت چپ  آقای آملی ( مدیرعامل مرکزز  خدمات تهران ترجمه)

 

نوشته شده در تاریخ 1391/5/5