مرکز خدمات تهران ترجمه
 

ترجمه پزشکی


با سلام 

قیمت ترجمه‌ها به ازای هر کلمه می‌باشد.

در خصوص ترجمه های تخصصی مانند پزشکی، فلسفه، حقوق، متون تجاری تعداد کلمات کل در 1.4 ضرب می‌شود.

 

 

لیست قیمت ترجمه (کلیک کنید)

 

نوشته شده در تاریخ 1391/5/5