مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جایگاه ویراستاری در زبان فارسی


جایگاه ویراستاری در زبان فارسی:

 

 

تا به‌حال به این نکته اندیشیده‌اید که اصلاً‌چرا باید ویراستاری کرد؟ چرا یک متن حتماً باید ویرایش شود؟

یکی از پاسخ‌ایی که می‌توان به این سؤال داد این است که آن متن، زیبا و شکیل شود.

پاسخ دیگر آن‌که متن مورد نظر از نظر املایی غلط نداشته باشد تا خواننده دچار اشتباه نشود.

و هم‌چنین، متن مورد نظر قابل فهم و درک باشد.

 با توجه به جواب‌هایی که به سؤال بالا داده شد پاسخ‌های داده شده را با هم بررسی می‌کنیم.

 

 

سفارش ترجمه (کلیک کنید)

 

 

 

پاسخ قسمت اول: همان‌گونه که می‌بینید گفتیم ویراستاری به این دلیل است که متن، زیبا و شکیل شود. فرض کنید کلمه‌ی «آنها» اگر در یک متن گاهی به شکل «آن‌ها» و گاهی به شکل «آنها»‌و گاهی نیز به شکل «آن ها» نوشته شود، گویی یک ناهماهنگی در متن دیده می‌شود. این مصداق بر موارد دیگر هم صدق می‌کند.

 

 

 

 

 

پاسخ به قسمت دوم: ویراستاری یا همان ویرایش به این دلیل انجام می‌شود که متن غلط املایی نداشته باشد. فرض کنید با توجه به متن کلمه‌ی مورد نظر به صورت «غصه» نوشته شود. اگر فرد موقع نوشتن بنا به هر دلیلی، کلمه را به‌صورت «قصه» نوشته باشد تفاوت زیادی در معنای متن ایجاد می‌شود. یا حتی ممکن است فرد کلمه را به صورت ناصحیح تلفظ نماید.

 

 

لیست قیمت ترجمه (کیلک کنید)

 

 

 

پاسخ به قسمت سوم: زمانی‌که متن را ویرایش می‌کنیم صرفاً به ویرایش کلمه نمی‌پردازیم. بلکه متن را از لحاظ نگارشی هم ویرایش می‌کنیم. این کار باعث می‌شود که متن مورد نظر، برای خواننده قابل فهم و درک باشد. به مثالی که سال‌ها در این زمینه وجود داشته است توجه کنید:

بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.

بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.

 

به جایگاه ویرگول در دوجمله بالا توجه کنید: در جمله اول قرار گرتن ویرگول به زندگی شخص می‌انجامد و در جمله دومف جایگاه ویرگول به مرگ فرد منجر می‌شود. حال به اهمیت ویرایش در متن پی بردید؟

یکی دیگر از موارد مهم که باید در ویراستاری به آن توجه کنیم آن است که آیا نویسنده متن خودمان هستیم یا فرد دیگر؟

 

 

 

اگر نویسنده متن فرد دیگری باشد نیاز است که ویراستار به موضوع اصلی متن کاملاً اشراف داشته باشد تا بتواند با توجه به موضوع متن مورد نظر، ویرایش را به‌درستی انجام دهد که در مفهوم واقعی متن خللی وارد ننماید.

 

 

 

نکته مهم دیگری که قابل ذکر می‌باشد این استن که هرگاه متن مورد نظر را ویرایش می‌کنیم به این نکته توجه داشته باشیم که زبان آن متن چیست؟ جایگاه جملات و کلمات در آن زبان چگونه است؟

مثلاً اگر متن را به زبان فارسی ویرایش می‌کنیم می‌دانیم که فعل در آخر جمله می‌‌آید؛ اما در زبان انگلیسی فعل بعد از فاعل می‌آید؛ یعنی در ویرایش متن باید به دستور زبان متن موردنظر توجه نمود.

 

 

لیست قیمت ترجمه (کیلک کنید)

 

نوشته شده در تاریخ 1396/8/16