مرکز خدمات تهران ترجمه
 

کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی منتشر شد


کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی توسط نشر نهر منتشر شد

در حال حاضر می توانید برای دریافت کتاب هافی با دفتر مرکزی انتشارات نهر 5552910-0131

و یا کانون فرهنگی برگ آرا  66594595-021   به آدرس                     www.bargaara.org

یا مرکز خدمات تهران ترجمه تماس حاصل نمایید .

 

با احترام

دکتر تیزرویان

رئیس هیئت مدیره تهران ترجمه

نوشته شده در تاریخ 1392/2/23