مرکز خدمات تهران ترجمه
 

تلگرام پشتیبانی


دوستانی که مایل هستند با تلگرام با ما در ارتباط باشند از طریق IDهای زیر می توانند به ما پیام بفرستند به محض این که آنلاین شدیم پاسخ خواهیم داد. (معمولا آنلاین هستیم)

ساعات غیر اداری 

https://telegram.me/mojgankheirkhah

https://telegram.me/Nahrpub

 

ساعات اداری 

https://telegram.me/saatedari

نوشته شده در تاریخ 1395/10/12