مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه هفدهم لقمه ی ترجمه


 

IF YOU ADOPT  a pattern of life that focuses on golden eggs and neglects the goose, you will soon be without the asset that produces golden eggs. on the other hand. if you only take care of the goose with no aim toward the golden eggs, you soon won’t have the wherewithal to feed yourself or the goose. 

اگر الگوی زندگیتان به گونه یی باشد که بر  تخمهای طلا تکیه کنید و غاز را نادیده بگیرید، چندی نخواهد گذشت که دارایی یا سرمایه یی که تخمهای طلا را تولید می کرد در دست نخواهید داشت. از سوی دیگر، اگر فقط از غاز مراقبت کنید بی آنکه هدفتان حصول تخمهای طلا باشد، چندی نخواهد گذشت که چیزی نخواهید داشت تا به وسیله آن به خودتان یا غاز خوراک برسانید

کتاب ترجمه شده توسط آقای آل یاسین به یک شکل دیگر نیز منتشر شده است این متن دوزبانه است و نام آن اندیشه های روز مردمان موثر تغییر کرده است این کتاب توسط انتشارات  هامون انتشار یافته است. تهران ترجمه این امکان را برای اعضا فراهم کرده است که هر روز قسمتی از این کتاب را مطالعه کنند. در صورتی که مایل هستید کتاب را در  چند قسمت به صورت کلی تحویل بگیرید به ما ایمیل بفرستید به آدرس

dozbabanebooks@gmail.com

 سایر جلسات

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

نوشته شده در تاریخ 1394/2/7