مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه ی شانزدهم لقمه ی ترجمه


 

THE KIND OF  reaction that results in people “throwing off their shackles“ becoming “liberated “ “asserting themselves“ and “doing their own thing” often reveals more fundamental dependencies that cannot be run away from because they are internal rather than external. Dependencies such as letting the weaknesses  of other people ruin our emotional lives or feeling victimized by people and events out of our control.

 

 

 ترجمه کتاب به فارسی

این نوع واکنش که سبب می شود اشخاص «قید و بندهای خود را بشکنند» و «آزاد» شوند و «جسارت» خود را بروز دهند و «مستقلاٌ کار خود را انجام دهند» اغلب نمایانگر اتکاهایی بنیادی است که چون درونی اند و نه بیرونی، نمی توان از آنها گریخت – اتکاهایی نظیر اینکه بگذاریم ضعفهای دیگران زندگی عاطفی ما را ویران کند یا اینکه اجازه دهیم افراد یا رویدادهایی که در اختیارمان نیستند، در ما احساس قربانی بودن ایجاد کنند.

 

کتاب ترجمه شده توسط آقای آل یاسین به یک شکل دیگر نیز منتشر شده است این متن دوزبانه است و نام آن اندیشه های روز مردمان موثر تغییر کرده است این کتاب توسط انتشارات  هامون انتشار یافته است. تهران ترجمه این امکان را برای اعضا فراهم کرده است که هر روز قسمتی از این کتاب را مطالعه کنند. در صورتی که مایل هستید کتاب را در  چند قسمت به صورت کلی تحویل بگیرید به ما ایمیل بفرستید به آدرس

dozbabanebooks@gmail.com

 سایر جلسات

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1394/2/5