مرکز خدمات تهران ترجمه
 

چاپ کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی


مرکز خدمات تهران ترجمه در طی انعقاد قراردادی با کانون فرهنگی برگ آرا و انتشارات نهر اقدام به چاپ کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی نموده است. امید می رود تا ماه آینده کتاب مذکور برای نشر آماده باشد.

 

کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

 

تحت نظارت

دکتر مرتضی کریمی پور

مدیر بخش پزوهشی و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

 

 گروه مترجمین تهران ترجمه

شمس الدین یوسف آملی

ام البنی خیرخواه

حسین گلستان پور

سیده فاطمه موسوی

 

طراحی جلد و صفحه آرایی

کانون فرهنگی برگ آرا

 

ناشر

نشر نهر

با احترام

دکتر تیزرویان

رئیس هیئت مدیره تهران ترجمه

 

نوشته شده در تاریخ 1391/9/2