مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه ی پانزدهم لقمه ی ترجمه


اول متن انگلیسی را بخوانید و یکبار آن را به فارسی ترجمه کنید و پس از آن ترجمه انگلیسی به فارسی خود را با ترجمه آقای آل یاسین مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید رویکرد جدیدی در ترجمه کتاب پیدا کنید

I SUGGEST THAT  you shift the paradigm of your own involvement in this material from the role of learner to that of teacher. Take an inside out  approach . and read with the purpose in mind of sharing or discussing what you learn with someone else within forty- eight hours after you learn it. you will not only better remember what you read, but your perspective will be expanded, your understanding deepened, and your motivation to apply the material increased.

توصیه می کنم که نگرش و برداشت خود را درباره ی این مطالب از نقش یاد گیرنده به نقش یاد دهنده تغییر دهید. با نگرش از «درون به بیرون» و با این قصد بخوانید که می خواهید آنچه را که می آموزید، ظرف 48 ساعت پس از یاد گیری در میان نهید، یا درباره اش بحث کنید. به این ترتیب نه تنها آنچه را که می خوانید بهتر به خاطر می آورید، بلکه نگرش تان توسعه یافته، درک تان عمیق شده و انگیزه تان برای به کارگیری این مطالب افزایش می یابد.

در صورتی که مایل هستید متون بیشتری دریافت کنید میتوانید برای ما ایمیل ارسال کنید

dozabanebooks@gmail.com

 

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1394/2/2