مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه چهاردهم لقمه ترجمه


 

KNOWING I NEED  to listen and knowing how to listen is not enough. Unless I want to listen, unless I have the desire, it won’t be a habit in my life.

دانستن اینکه لازم است گوش کنم و یا مهارت در گوش کردن کافی نیست. مادام که نخواهم و مشتاق نباشم که گوش کنم، این امر در زندگیم به عادت بدل نخواهد شد.

کتاب ترجمه شده توسط آقای آل یاسین به یک شکل دیگر نیز منتشر شده است این متن دوزبانه است و نام آن اندیشه های روز مردمان موثر تغییر کرده است این کتاب توسط انتشارات  هامون انتشار یافته است. تهران ترجمه این امکان را برای اعضا فراهم کرده است که هر روز قسمتی از این کتاب را مطالعه کنند. در صورتی که مایل هستید کتاب را در  چند قسمت به صورت کلی تحویل بگیرید به ما ایمیل بفرستید به آدرس

dozbabanebooks@gmail.com

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

 

نوشته شده در تاریخ 1394/2/1