مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه دوازدهم لقمه ی ترجمه


 

کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته ی استفان کاوی است ترجمه ی این کتاب  به وسیله ی آقای آل یاسین انجام شده است که در زیر یکی از 365 پاراگراف کتاب آورده شده است. از مقایسه ی متن انگلیسی و فارسی میتوانید با یک ترجمه ی خوب آشنا شوید

EACH OF US tends to think we see things as they are, that we are objective. But this is not the case. We see the world, not as it is, but as we are- or, as we are conditioned to see it.

همه میل داریم فکر کنیم امور را همان گونه که هستند می بینیم و موجوداتی واقع بین هستیم. حال آنکه چنین نیست. جهان را نه آن گونه که هست بلکه آن گونه که هستیم ، یا آن گونه که شرطی شده ایم می بینیم.

 

در صورتی که مایل هستید ترجمه ی متون را به صورت یکجا بدست آورید برایمان ایمیل بفرستید

dozabanebooks@gmail.com

بخش پژوهشی تهران ترجمه 

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1394/1/28