مرکز خدمات تهران ترجمه
 

منشا انواع زبانهای جهان به شکل تصویری و اینفوگراف


در لینک زیر می توانید ببینید تمام زبانهایی که امروزه ما را با چالش ترجمه روبه رو میکنند چگونه شکل گرفته اند

زبانهایی که ریشه ی همه ی آنها indo-eropean  میباشد. در زیر شاهد اینفوگرافی به شکل درخت هستید

http://historyofenglishpodcast.com/wp-content/uploads/2013/08/IE-Family-Tree.png

 

نوشته شده در تاریخ 1394/1/25