مرکز خدمات تهران ترجمه
 

روز زن مبارک


 

تهران ترجمه تولد حضرت فاطمه و روز زن را به همه ی ایرانیان عزیز تبریک میگوید...

متن های زیبای زیادی برای مادر نوشته شده است که ترجمه ی همه ی این متون بزرگداشت مقام مادر است تهران ترجمه متن زیر را به تمام مادران ایران زمین تقدیم می کند

ﮐﺎﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ …
ﺁﻧــــﮕﺎﻩ ﺗﻤــــــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧــــﯽ ﺍَﻡ ﺭﺍ ﺍﻫـــﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺯﻧــــــﯽ ﮐــِه
ﺗﻤــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍَﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﻣـــــَـــﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ .
 
روز مادر مبارک

نوشته شده در تاریخ 1394/1/20