مرکز خدمات تهران ترجمه
 

لقمه ی ترجمه نهم


متن ترجمه شده توسط  مترجم خوب آقای آل یاسین از کتاب استفان کاوی

IS IT POSSIBLE  that my spouse isn’t the real problem” Could I be empowering my spouse’s weaknesses  and making my life a function of the way I’m treated? DO I have some basic paradigm about my spouse, about marriage، about what love really is, that is feeling The problem?

آیا این امکان وجود دارد که همسرم مشکل  واقعی نباشد؟ آیا ممکن است نقاط ضعف همسرم را بزرگ کنم تا زندگیم را قربانی شیوه ی رفتار او بپندارم؟ آیا نسبت به همسرم یا درباره ازدواج یا عشق، برداشتی بنیادی دارم که به مشکل دامن می زند؟

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/9/30