مرکز خدمات تهران ترجمه
 

علت تاخیر در لقمه ی ترجمه


دوستان عزیزی که متن دوزبانه را دنبال میکنند مدتی است معترض شدند که چرا این قسمت مدتی قطع شده است

نقل مکان تهران ترجمه از محل قبلی به محل جدید دردسرهایی به همراه داشت که به روز کردن محتوی یک لقمه ترجمه ی خوب را با تاخیرمواجه کرد. برای مشکل پیش آمده عذر خواهی میکنیم

 

نوشته شده در تاریخ 1393/9/16