مرکز خدمات تهران ترجمه
 

لیست قیمت ترجمه کلیه زبان ها


لیست قیمت پایه ترجمه کلیه زبان ها برای یک صفحه استاندارد:

زبان مبدا به مقصد سطح کیفیت قیمت هر صفحه
اردو به فارسی  ترجمه عالی 53464تومان
ارمنی به فارسی  ترجمه عالی+ بازخوانی 30000تومان
پرتغالی به فارسی ترجمه عالی 53464تومان
تاجیک به فارسی  ترجمه عالی+ بازخوانی 53464تومان
فرانسه   به   فارسی ترجمه عالی 19800تومان
فارسی   به   فرانسه ترجمه عالی 40000تومان
آلمانی   به   فارسی ترجمه عالی 75000تومان
فارسی   به   آلمانی ترجمه عالی 110000تومان
عربی   به   فارسی ترجمه عالی 12000تومان
فارسی   به   عربی ترجمه عالی 15600تومان
اسپانیایی   به   فارسی ترجمه عالی 36000تومان
فارسی   به   اسپانیایی ترجمه عالی 46000تومان
ترکی استانبولی  به  فارسی ترجمه عالی 28000تومان
فارسی  به  ترکی استانبولی ترجمه عالی 42300تومان
عبری   به   فارسی ترجمه عالی 15600 تومان
فارسی   به   عبری ترجمه عالی 40800 تومان
ایتالیایی   به   فارسی ترجمه عالی 50000تومان
فارسی   به   ایتالیایی ترجمه عالی 90000تومان
روسی   به   فارسی ترجمه عالی 25500تومان
فارسی   به   روسی ترجمه عالی 45000تومان
کره ایی   به   فارسی ترجمه عالی 55000تومان
چینی   به   فارسی ترجمه عالی 90000تومان
فارسی   به   چینی ترجمه عالی 160000تومان
فارسی   به  ترکی آذربایجانی ترجمه عالی 25744تومان
ترکی آذربایجانی  به   فارسی ترجمه عالی 19800تومان
فارسی   به   ارمنی ترجمه عالی 25744تومان
هلندی   به   فارسی ترجمه عالی 35640تومان
فارسی   به   هلندی ترجمه عالی 46336تومان
ژاپنی   به   فارسی ترجمه عالی 35640تومان
فارسی   به   ژاپنی ترجمه عالی 46336تومان
فارسی   به   کره ایی ترجمه عالی 80000تومان
رومانیایی به فارسی ترجمه عالی 69504 تومان 
سوئدی به فارسی ترجمه عالی 53464تومان 
فارسی به ارمنی ترجمه عالی 52000تومان
فارسی به پرتغالی ترجمه عالی 46336 تومان 
فارسی به سوئدی ترجمه عالی 84240تومان
فارسی به لهستانی ترجمه عالی 69504تومان
فارسی به کردی ترجمه عالی 46336تومان 
کردی به فارسی ترجمه عالی 20000 تومان 
لهستانی به فارسی ترجمه عالی 53464تومان 
مجاری به فارسی ترجمه عالی 53464تومان 

البته تمام زبان ها شامل تخفیفات حجمی می باشند. برای محاسبه دقیق هزینه، سفارش  آنلاین ترجمهخود را در وبسایت تهران ترجمه ثبت کنید تا به صورت رایگان توسط اپراتور قیمت گذاری شود.

 

نوشته شده در تاریخ 1393/9/16