مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه ی هفتم لقمه ترجمه


کتاب ترجمه شده توسط آقای آل یاسین به یک شکل دیگر نیز منتشر شده است این متن دوزبانه است و نام آن اندیشه های روز مردمان موثر تغییر کرده است این کتاب توسط انتشارات  هامون انتشار یافته است. تهران ترجمه این امکان را برای اعضا فراهم کرده است که هر روز قسمتی از این کتاب را مطالعه کنند. در صورتی که مایل هستید کتاب را در  چند قسمت به صورت کلی تحویل بگیرید به ما ایمیل بفرستید به آدرس

dozbabanebooks@gmail.com

آیا هنوز عضو تهران ترجمه نیستید؟ عضو شوید تا از متن های زیبای دوزبانه دیگر استفاده کنید:

BECAUSE WE ARE, by nature, proactive , if our lives are a function of conditioning and conditions, it is because we have, by conscious decision or by default, chosen to empower those things to control us.

 

چون طبیعتاٌ عامل هستیم ، اگر زندگیمان تابع شرطی شدن و اوضاع و شرایط باشد ، به این دلیل است که آگاهانه یا سهواٌ تصمیم گرفته ایم و انتخاب کرده ایم که آن امور ، ما را کنترل کنند و در اختیار خود بگیرند .

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/27