مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه ی ششم لقمه ی ترجمه


بخشی از ترجمه ی کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی مترجم آل یاسین

 

UNTIL A PERSON can say deeply and honestly, « I am what I am today because of the choices. I made yesterday.» that person cannot say, « I choose otherwise.»

مادامی که شخص نتواند عمیقاً و صادقانه بگوید: «آنچه امروز هستم به دلیل انتخابهای دیروز من است .» این را هم نمی‌تواند بگوید که: «و اکنون دیگر گونه انتخاب می کنم .»

بخش پژوهشی تهران ترجمه

 

برای دریافت کل کتاب میتوانید به ما ایمیل بزنید

dozabanebooks@gmail.com

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/21