مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه پنجم لقمه ترجمه


جلسه ترجمه ی قسمتی از کتاب هفت عادت مردمان موثر مترجم آقای آل یاسین

وقتی با تامل به کانون رهبری زندگی مان متصل می شویم ، هدایت و حکمت برتر چون چتری بر همه ی ابعاد زندگی مان سایه می افکند ، به ما جان تازه ای می بخشد و شاداب مان می کند. بخصوص اگر نسبت به آن متعد باشیم.

WHEN WE TAKE time to draw on the leadership center of our lives،it spreads like an umbrella over every

thing else. It renews us, it refreshes us, particularly if we recommit to it.

dozabanebooks@gmail.com

برای دریافت کل کتاب میتوانیدبه ما ایمیل بزنید 

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/20