مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه ی چهارم لقمه ی ترجمه


 

امروز 19 مهر‌ماه است. با یک لقمه‌ی ترجمه دیگر در خدمتتان هستیم . همچنان با کتاب هفت عادت استفان کاوی ادامه میدهیم. امیدواریم از جلسات قبل این کتاب ترجمه شده لذت برده باشید.

AT THE VERY heart of our Circle of influence is our ability to make and keep commitments and promises. The commitments we make to ourselves and to others, and our integrity to those commitments, is the essence and clearest manifestation of our proactivity

در دل حلقه‌ی نفوذمان، توانایی ایجاد تعهد وحفظ تعهد و وفاکردن به عهدهایمان- به خودمان ودیگران- نهفته است.

به انجام رساندن آن تعهدات و پیمان‌ها، جوهر و روشنترین تجلی عامل بودن ماست. 

در صورتی که مایل هستید کل متن ترجمه شده  را که 365 پاراگراف است دریافت کنید به ما ایمیل بزنید به آدرس زیر:

dozabanebooks@gmail.com

دوستانی که قبلا از ما متن دوزبانه دریافت کرده اند لطفا ما را از رضایت خود مطلع کنند لطفا به آدرس بالا ایمیل بزنید

از آن دسته از دوستان مترجم که ما را مورد لطف و محبت خود قرار دادند تشکر می کنیم

 

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/19