مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه‌ی سوم لقمه ی ترجمه


با جلسه‌ی سوم لقمه‌ی ترجمه در خدمت شما هستیم

دوست عزیز پیشنهاد ما این است که اول متن انگلیسی را بخوانید و یکبار آن را به فارسی ترجمه کنید و پس از آن ترجمه انگلیسی به فارسی خود را با ترجمه آقای آل یاسین مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید رویکرد جدیدی در ترجمه کتاب پیدا کنید

موفق باشید.

 

We are LIMITED, but we can push back the borders of our limitations. An understanding of the principles with the confidence that the more we learn, the more clearly we can focus the lens through which  we see the world. The principle don’t change; our understanding of them does

ما محدودیم، اما می‌توانیم حدد ومرز محدودیت‌های خود را گسترش بدهیم. ادراک اصول رشدمان این تواناییرا به ما می‌دهد که اعتماد کنیم که هرچه بیشتر بیاموزیم، به طرز روشنتری می‌توانیم دوربینی را که از طریق آن جهان را می‌بینیم تنظیم کنیم و اصول درست را بجوییم. اصول عوض نمی‌شوند؛ ادراکی که از آن‌ها داریم تغییرمی‌کند.

اگر مایل هستید متون بیشتری دریافت کنید یا کل متن را یکباره برایتان بفرستیم می‌توانید به ما ایمیل بزنید

dozabanebooks@gmail.com

منتظر ایمیلتان هستیم

بخش پژوهشی تهران ترجمه

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/18