مرکز خدمات تهران ترجمه
 

هر روز یک لقمه ترجمه از یک کتاب خوب


 

آشنایی با ترجمه‌ی خوب یک کتاب - هر روز یک صفحه

شما می‌توانید از این به بعد هر روز یک پاراگراف متن دو زبانه مطالعه کنید. در صورتی که مترجم هستید می‌توانید با نگاه یک مترجم بسیار خوب آشنا شوید. متن انگلیسی این دوره‌ی آنلاین برگرفته از کتاب «هفت عادت مردمان موثر» است ترجمه‌ کتاب مورد نظر به وسیله‌ی یکی از مترجمین بسیار خوب میهنمان آقای محمدرضا آل‌یاسین انجام شده است. به نظر بنده اگر کسی بخواهد فقط یک کتاب مدیریت ترجمه شده یا ترجمه نشده بخواند این کتاب مناسب ‌ترین کتاب است.

ترجمه‌ی دیگری نیز از این کتاب موجود است. خانم گیتی امتیازی یکی دیگر از مترجمین خوب کشورمان می‌باشد

The person Who is truly effective has the humility and reverence to recognize his own perceptual limitations and to appreciate the rich resources available through interaction with the hearts and minds of the Others human beings

فردی که واقعا در ارتباطاتش دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد برای شناخت محدودیت‌های خویش از تواضع و فروتنی برخوردار است و به منابع ارزشمندی که از طریق ارتباط با قلبها واذهان مردم دردسترس قرار میگیرد ارج می‌نهد 

هر روز به مدت یکسال یک پاراگراف ترجمه شده بخوانید 

پیشنهاد می دهیم که هفته ای یک متن را به هر دو زبان حفظ کنید

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/16