مرکز خدمات تهران ترجمه
 

لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی


یک صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه می باشد. در سفارش های فوری زمان نصف و قیمت 2 برابر می شود.

 

لیست قیمت و تخفیفات حجمی سفارش ترجمه زبان انگلیسی به فارسی:

تعداد صفحات استاندارد زبان مبدا و مقصد زمان تحویل عادی تخفیف کیفیت عالی به همراه بازخوانی کیفیت خوب
1 تا 9 صفحه انگلیسی به فارسی 1 تا 2 روز %0 111806ریال 52065ریال
10تا25صفحه انگلیسی به فارسی 3 تا 5 روز  %5 106216ریال 49462ریال
26تا50صفحه انگلیسی به فارسی 6 تا 10 روز %9 101743ریال 47379ریال
51تا100صفحه انگلیسی به فارسی 11 تا 17 روز  %14 96153ریال 44775ریال
101تا200صفحه انگلیسی به فارسی 18 تا 30 روز %20 89445ریال 41652ریال
201تا500صفحه انگلیسی به فارسی 31 تا 68 روز %25 83854ریال 39049ریال
501تا1646صفحه انگلیسی به فارسی 69 تا 200 روز %30 78264ریال 36445ریال

برای محاسبه دقیق هزینه، سفارش ترجمه خود را در وبسایت تهران ترجمه ثبت کنید تا به صورت رایگان توسط اپراتور قیمت گذاری شود.

نوشته شده در تاریخ 1393/7/12