مرکز خدمات تهران ترجمه
 

ترجمه در جشن مهرگان


دوباره فصل پاییز هست فصل ترجمه ی رنگ سبز به رنگهای نارنجی و زرد و قرمز 

دوباره پاییز آمد فصل درس و مدرسه و مقاله و دانشجویی و دانش آموزی

ترجمه ی مقاله هایی که زمان در شش ماه گذشته بر روی هر برگ نوشته

جشن مهرگان مبارک 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/1