مرکز خدمات تهران ترجمه
 

پرداخت دو مرحله ای **جدید**


            پرداخت دو مرحله ای سفارشهای ترجمه      جدید!

برای آن دسته از سفارشهای ترجمه که در قیمت گذاری هزینه ی آن بیشتر از یک میلیون تومان برآورد می شود امکان پرداخت دو مرحله ای به وجود آمده است. در این روش 50% قیمت سفارش در ابتدا و 50% دوم هنگام تحویل سفارش دریافت خواهد شد .

مرکز خدمات تهران ترجمه

نوشته شده در تاریخ 1393/6/4