مرکز خدمات تهران ترجمه
 

تهران ترجمه در کنگره ملی و بین المللی زیست شناسی شرکت خواهد کرد.


تهران ترجمه به همراه انتشارات نهر و کانون فرهنگی برگ‌آرا در کنگره ملی زیست شناسی سال 1393 شرکت خواهد داشت. به امید دیدار شما دوستان در کنگره آثار انتشارات نهر در  غرفه ای به همین نام معرفی خواهد شد. و  خدمات تهران ترجمه برای علاقمندان شرح دادخواهد شد. لینک‌ها ی مربوط

 

www.bargaara.com

http://khu-bio.ir/

 

نوشته شده در تاریخ 1393/6/1